Innovatie & Leiderschap

Is uw organisatie klaar voor de toekomst?

De eenentwintigste eeuw wordt -nu al- de people century genoemd. De explosieve ontwikkeling van technische mogelijkheden maakt dat ondernemingen zich slechts kunnen onderscheiden door afstemming met klanten, door inleving in klanten, door contact met klanten. Interactie, spontaniteit, innovatie en flexibiliteit zijn kernwoorden.

Deze organisaties werken in flexibele, steeds wisselende projectteams, werken nauw samen met ketenpartners en delen en ontwikkelen kennis in netwerken. Communicatie is multi channel en maakt gebruik van sociale netwerken en de nieuwste toepassingen voor internet en intranet.

Organisaties die er zo uit zien ontstaan niet op de tekentafel. Ze beginnen met een nieuw perspectief, een heldere, enthousiasmerende en inspirerende visie. Daarna gaat het erom de visie werkelijkheid te maken, niet één keer maar steeds opnieuw. Het begint in de praktijk, voor één klant of met één product. Succes boeken en lessen leren. Lessen delen met anderen, Volgende klanten oppakken, volgende producten. Zo’n organisatie is nooit klaar, maar wel flexibel en effectief en een fantastische omgeving om in te werken. Is uw organisatie klaar voor de toekomst? We helpen u graag.

Leiderschap

Werken in de organisatie van de toekomst vereist initiatief, creativiteit, resultaatgerichtheid en het onderhouden van contacten in verschillende netwerken.  Medewerkers met deze kwaliteiten hebben ruimte nodig en een duidelijke richting, deze medewerkers zijn geen volgers, ze leiden zichzelf.

Leiderschap op alle niveaus krijgt een nieuwe betekenis, het is visionair, ondersteunend en flexibel. Flexibiliteit is vereist om in verschillende omstandigheden, voor verschillende groepen, met verschillende mensen steeds de juiste snaar te raken. De leider, iedere leider, ontleent zijn succes aan de successen van zijn medewerkers, hij weet ze te inspireren en uit te dagen naar buiten treden, in contact met klanten, ketenpartners en kennishouders.

Leiderschap is als de organisatie, steeds in ontwikkeling. Ziet u stilstand of getreuzel, neem contact met ons op!