Governance & Medezeggenschap

Good governance, drie raden

Good governance is een hot topic. Het zoeken is naar afstemming en interactie in het bestuur van de onderneming waarbij de belangen en risico’s zorgvuldig en transparant worden afgewogen. Het gaat hierbij om de belangen van, en risico’s voor, shareholders en stakeholders: klanten, medewerkers, maatschappelijke omgeving.

De aandacht concentreert zich daarbij op de taakverdeling en de samenwerking tussen bestuurders en toezichthouders, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.
In de Nederlandse situatie bestaat een derde raad die ingezet kan worden voor het stabiel organiseren van countervailing powers: de Ondernemingsraad. Interactie, kennis en informatie delen, intensieve samenwerking tussen Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en Ondernemingsraad zijn vooralsnog ‘uncharted territory’ maar ze bieden een interessant perspectief. Onze ervaring met het vormgeven van ondernemingsbestuur en medezeggenschap stellen we graag ter beschikking om met u uw route door dit nieuwe gebied uit te zetten.

Interactieve medezeggenschap, netwerkende medezeggenschap

De Wet op de Ondernemingsraad heeft een uniek Nederlands kader geschapen voor overleg tussen management en medewerkers. Dit kader kan gebruikt of verguisd worden, geheel afhankelijk van de instelling en inzet van de gesprekspartners.
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken heeft de WissemaGroup onderzoek gedaan naar de praktijk van medezeggenschap in een groot aantal organisaties. De meeste voorstellen voor verbetering betroffen niet het kader (de wet) maar de invulling van het kader. De naam die we aan die nieuwe invulling gegeven hebben is ‘Interactieve Medezeggenschap’, een vorm die we inmiddels in tientallen organisaties hebben geïntroduceerd.

Sociale netwerken en andere nieuwe IT-instrumenten veranderen samenwerken en organiseren ingrijpend. Grenzen tussen organisaties vervagen. Klanten worden co-creatoren. Voor de medezeggenschap breekt een volgende fase aan: netwerkende medezeggenschap.
Deze nieuwe fase belooft innovatieve, snelle vormen van betrokkenheid, het aanboren van kennis binnen en buiten de organisatie en slim schakelen tussen strategie en operatie.