Finance & Development


Cruciale momenten

Ondernemingen veranderen voortdurend, maar dat proces kent versnellingen en vertragingen en soms onttrekken veranderingen zich aan het zicht. Ongeziene en onverwachte veranderingen kunnen leiden tot een sluimerende crisis of tot een acute crisis. De gevolgen tonen zich in de omzet, winstgevendheid of liquiditeitpositie. De oorzaken zijn vaak minder goed zichtbaar, maar de impact voor alle betrokkenen is groot. Onze adviseurs hebben een bewezen track record in het effectief omgaan met moeilijke en uitdagende situaties. Wij ondersteunen en adviseren ondernemers, directies, aandeelhouders, investeerders en banken bij het herstructureren en het ontwikkelen van de business.

Creatief realisme

WissemaGroup ondersteunt ondernemingen op deze cruciale momenten. Op deze voor de ondernemer moeilijke en eenzame momenten bieden wij een luisterend oor en een frisse blik. Onze aanpak: stabiliseren, analyseren, herpositioneren en versterken. Wij richten ons op snelle en effectieve ingrepen waarbij we zowel de korte als de lange termijn scherp voor ogen houden: korte termijn succes en tegelijk bouwen aan een strategie voor de toekomst. Bouwen samen met u. Geen dikke rapporten, maar concrete actie, met zicht op waar de waarde in de onderneming zit. Creatief realisme noemen we dat.

Verbinding en proef op de som

Wij verbinden de binnen- en buitenwereld door de relevante stakeholders te betrekken. Daarbij richten we ons steeds op concrete resultaten en de realiseren van toegevoegde waarde. We bieden door middel van impact- en risicoanalyses de ‘proef op de som’, intuïtie en gevoel doorrekenen en cijfermatig te onderbouwen.
Nieuwsgierig? Wij bieden u een health check aan, een externe opinie over de gezondheid van uw onderneming.