Digital Transformation Scenario’s

DT-scenario’s: uitdagingen, kansen en impact

De Digitale Transformatie ontwikkelt in hoog tempo en heeft gevolgen voor de inrichting van de organisatie en van functies. Als je wacht tot de veranderingen zich aandienen loop je aan tegen de beperkingen van een onvoorbereide organisatie en onvoorbereide medewerkers. Om voorbereid te raken is het zaak vooruit te denken. Dit geldt voor het management, voor de raad van commissarissen of raad van toezicht en voor de ondernemingsraad.
‘Digitale Transformatie-scenario’s: uitdagingen kansen en impact’ bestaat uit een serie workshops waarin scenario’s voor de eigen organisatie worden ontwikkeld en waarin de mogelijke consequenties van de scenario’s worden geanalyseerd en vertaald naar voorbereidingsplannen. Met de scenario’s kan een dashboard gemaakt worden om de ontwikkelingen te volgen en vroegtijdig maatregelen te nemen en plannen te activeren.

Doelgroep

‘DT-scenario’s: uitdagingen kansen en impact’ is bedoeld voor teams met een strategische rol voor organisaties of organisatieonderdelen: managementteams, ondernemingsraden en raden van commissarissen of toezicht.

Deze teams kunnen het instrument in eigen kring toepassen om ideeën uit te wisselen en gedachten te orden, visie te formuleren en -voorstellen voor- plannen en initiatieven te ontwikkelen.
De mogelijkheid bestaat ook de workshops samen te doorlopen of eerst binnen het eigen team contouren te schetsen en die vervolgens gezamenlijk te delen.
Samen de workshops doorlopen en gezamenlijk afronden na een separate start zorgen voor een gedeeld en gefundeerd toekomstbeeld in de governance driehoek en leggen de basis voor een aanmerkelijke versnelling van de digitale transformatie.

Inhoud

‘DT-scenario’s: uitdagingen kansen en impact’ bestaat uit een aantal stappen.

  1. Kennismaken, wensen inventariseren en programma afspreken
  2. Stand van zaken van de Digitale Transformatie verkennen
  3. DT-Trends onderzoeken: Hoe belangrijk zijn ze voor ons?
  4. Belangrijkste trends kiezen
  5. Scenario’s maken
  6. Per scenario de consequenties voor strategie, organisatie en medewerkers doordenken
  7. Conclusies trekken en plannen maken
  8. Een dashboard inrichten om trends te volgen en actieplannen te activeren

Afhankelijk van de wensen en de ontwikkelingsfase van de digitale volwassenheid kunnen de stappen in twee of meer workshops worden gegoten van ieder een dag.
De workshops kunnen ook online georganiseerd worden. De duur van een online bijeenkomst beperken we tot 4 uur.

Praktische informatie

Het programma van ‘DT-scenario’s: uitdagingen kansen en impact’ maken we op de maat van je wensen.
Graag maken we kennis en verkennen vrijblijvend of het programma aansluit bij je wensen.
Neem voor een vrijblijvende kennismaking contact op via Office@WissemaGroup.nl of bel ons op.