Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Coaching is hot

De laatste tijd bereiken ons veel vragen naar coaching. De reden is dat de economie de speelruimte beperkt. Strategische keuzes moeten in één keer goed zijn. Zwaarwegende consequenties voor medewerkers van managementbesluiten brengen een grote verantwoordelijkheid mee. Coaching is het perfecte instrument om beslissingen topkwaliteit te geven: afwegingen en scenario’s diepgaand verkennen, gebaande paden ter discussie stellen en overtuigingen en gedragspatronen heroverwegen. Coaching is meest bekend om zijn één op één benadering, maar ook een team kan, uitgedaagd door een coach, belangrijke stappen zetten.

Lees verder >>

column