Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

WissemaGroup is optimistisch over bedrijvigheid in Nederland

De berichtgeving in de media kleurt onze stemming: recessie, dubbele dip, bezuinigingen, belasting- en premieverhogingen, dalende koopkracht, dalend consumentenvertrouwen, groeiende werkeloosheid. Ontwikkelingen buiten onze directe invloedssfeer geven de boodschap: je kunt er niets aan doen.
Dat mantra leidt tot machteloos en tot klagen.
Positieve psychologie draait de wereld om, draait het denken om, draait gevoelens om:
van klachtgericht naar krachtgericht.

Lees verder >>

column