Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

De betrokkenheidsparadox

De betrokkenheid van medewerkers draagt enorm bij aan het succes van organisaties en is een sleutelfactor bij het vormgeven en implementeren van veranderingen. In het organisatieonderzoek is deze betekenis van betrokkenheid onomstreden.
Je zou verwachten dat managers zich bijzonder inzetten om de positieve effecten van betrokkenheid te benutten. In de praktijk blijkt dat vaak niet het geval. We noemen dit de betrokkenheidsparadox.

Lees verder >>

column