Check up Digitale Transformatie

Check up Digitale Transformatie

De ‘Check up Digitale Transformatie’ is een online dialoog voor groepen van 10 tot meer dan 1000 personen. Snel en gemakkelijk, op een moment dat het je zelf uitkomt kun je deelnemen en met je collega’s collectieve intelligente creëren.
Voor gebruik binnen de medezeggenschap is het instrument gratis.
De dialoog geeft de deelnemers en organisatoren een duidelijk beeld van hoe de organisatie er wat betreft de Digitale Transformatie voor staat. Het draait hierbij niet zozeer om de technische kant van de Digitale Transformatie maar om de betrokkenheid van medewerkers bij de Digitale Transformatie, een weleens vergeten voorwaarde voor succes.
Belangrijke vragen zijn:

  • In hoeverre zijn medewerkers/medezeggenschappers geïnformeerd over de Digitale Transformatie van de organisatie?
  • In hoeverre overzien zij de consequenties van de Digitale Transformatie voor de organisatie en voor hun werk?
  • In hoeverre zijn medewerkers voorbereid op de aankomende veranderingen en nemen ze stappen om zich verder voor te bereiden?

De dialoog geeft niet alleen antwoorden op de vragen maar biedt een blik in de wereld van ideeën en argumenten achter de antwoorden en geeft suggesties om de Digitale Transformatie sneller, beter en met betrokken medewerkers door te voeren.

Doelgroep

De ‘Check up Digitale Transformatie’ is bedoeld voor medewerkers of de ondernemingsraad van één organisatie of een deel van een organisatie.

Inhoud

‘Check up Digitale Transformatie’ is een online dialoog die gebruik maakt van de technologie van CircleLytics.
De dialoog is opgebouwd uit een beknopt aantal multiple choice vragen met per vraag de uitnodiging kanttekeningen, ideeën en opvattingen toe te voegen. In een tweede ronde becommentariëren de deelnemers elkaars geschreven reacties uit de eerste ronde en creëren daarmee een rijk gelaagd beeld van zorgen, tips en ideeën. Dit beeld biedt duidelijke handvatten voor plannen en acties om de Digitale Transformatie succesvol verder te brengen

Praktische informatie

De online dialoog kent twee ronden en vraagt daarom een doorlooptijd van één tot twee weken.
De technologie van CircleLytics verzorgt een automatisch gegenereerd verslag met daarin de resultaten van de dialoog.

Het gebruik van de dialoog binnen een ondernemingsraad, centrale ondernemingsraad of onderdeelscommissie is gratis.

Je kunt als ondernemingsraad of dagelijks bestuur van de ondernemingsraad een adviseur van WissemaGroup uitnodigen voor een nadere analyse van de resultaten en stappen die de ondernemingsraad kan ondernemen. Dit adviesgesprek duurt anderhalf uur en kost € 345,- exclusief reiskosten (als niet online) en BTW.

De ‘Check up Digitale Transformatie’ is natuurlijk ook binnen een organisatie te gebruiken. Onze suggestie is om na toepassing binnen de medezeggenschap de stap naar de gehele organisatie ook zeker te zetten.
De kosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers dat meedoet. De staffelprijzen zijn op aanvraag beschikbaar; afstemming over de inzet van ‘Check up Digitale Transformatie’ en de bespreking van de resultaten maken onderdeel uit van dit betaalde aanbod.
Mail voor de gratis versie ‘Check up Digitale Transformatie’ en voor een oriënterend gesprek over het gebruik in je organisatie met Office@WissemaGroup.nl of bel ons.