column

Nieuwsbrief

Hoe is de reis van je klanten? In de zomermaanden met de vakantie voor de deur of net achter de rug is reizen in ons bewustzijn. Reizen is veelal een mengeling van spanning en ontspanning. Ontspanning, het opdoen van nieuwe ervaringen, nieuwe landen en mensen leren kennen is het doel. Spanning doet zich vaak voor […]

Nieuwsbrief

Hoe is de reis van je klanten? In de zomermaanden met de vakantie voor de deur of net achter de rug is reizen in ons bewustzijn. Reizen is veelal een mengeling van spanning en ontspanning. Ontspanning, het opdoen van nieuwe ervaringen, nieuwe landen en mensen leren kennen is het doel. Spanning doet zich vaak voor […]

Nieuwsbrief

Gevraagd: Creativiteit in de boardroom De afgelopen jaren hebben de economische omstandigheden voor veel ondernemingen de strategie gedicteerd: besparen, efficiency verhogen, reorganiseren, right sizing. Hoewel de vooruitzichten nog steeds donker zijn tekent zich een nieuwe strategische vraag af: Wat gaan we doen na de crisis? Een nieuwe strategie is vereist en niet één langs de […]

Nieuwsbrief

WissemaGroup is optimistisch over bedrijvigheid in Nederland De berichtgeving in de media kleurt onze stemming: recessie, dubbele dip, bezuinigingen, belasting- en premieverhogingen, dalende koopkracht, dalend consumentenvertrouwen, groeiende werkeloosheid. Ontwikkelingen buiten onze directe invloedssfeer geven de boodschap: je kunt er niets aan doen. Dat mantra leidt tot machteloos en tot klagen. Positieve psychologie draait de wereld om, […]

Nieuwsbrief

De betrokkenheidsparadox De betrokkenheid van medewerkers draagt enorm bij aan het succes van organisaties en is een sleutelfactor bij het vormgeven en implementeren van veranderingen. In het organisatieonderzoek is deze betekenis van betrokkenheid onomstreden. Je zou verwachten dat managers zich bijzonder inzetten om de positieve effecten van betrokkenheid te benutten. In de praktijk blijkt dat […]

Nieuwsbrief

Coaching is hot De laatste tijd bereiken ons veel vragen naar coaching. De reden is dat de economie de speelruimte beperkt. Strategische keuzes moeten in één keer goed zijn. Zwaarwegende consequenties voor medewerkers van managementbesluiten brengen een grote verantwoordelijkheid mee. Coaching is het perfecte instrument om beslissingen topkwaliteit te geven: afwegingen en scenario’s diepgaand verkennen, […]

Nieuwsbrief

Innovatie en sociale innovatie De zomervakanties zitten erop. Met nieuwe energie gaan we weer aan het werk. Een vakantie biedt tijd en ruimte om na te denken over je werk en je organisatie en plannen te maken. Ben je daar niet aan toe gekomen of vertonen je plannen nog ‘witte vlekken’? Hierbij geven we onze […]

Nieuwsbrief

Nieuwer werken Organisaties zijn in de ban van de economische omstandigheden. De hoge druk die veel organisaties ervaren houdt ook risico’s in. Creativiteit kan aan kracht verliezen. Eendimensionale analyses en het grijpen naar bekende oplossingen worden verleidelijk. De samenhang tussen strategie, structuur en cultuur kan verstoord raken met gevolgen voor de tijd die komt na […]

Innovatie kun je organiseren

Ondernemingen en instellingen staan onder druk om te vernieuwen, voor het behouden en werven van klanten, voor continueren van dienstverlening bij slinkende budgetten. De overheid steekt de helpende hand uit en heeft het innovatieplatform opgericht. Veel woorden worden gesproken en geschreven, komt er ook garen op de klos? Dat valt in de praktijk vaak tegen. […]

De teleurstelling van het MMO voorbij

In veel organisaties wordt medewerkers met een zekere regelmaat via tamelijk uitvoerige enquêtes gevraagd naar hun motivatie (MMO) of waardering (MWO). De resultaten bereiken vaak traag diezelfde medewerkers, als een bevestiging achteraf van een gebruikelijke uitkomst, namelijk dat communicatie verbetering behoeft. De eerstelijns leidinggevenden en het middle management zitten vervolgens met de uitkomsten in hun […]

  • 1
  • 2