All posts by: gLjd5d5A

About gLjd5d5A

De governancedriehoek in bedrijf

De governancedriehoek wordt gevormd door bestuur, toezichthouder (RvC/RvT) en ondernemingsraad van de organisatie.

Corona-crisis, zes tips voor de OR

De corona-crisis stelt veel bedrijven en instellingen op de proef. Terwijl bij de sommige organisaties de spanning hoog oploopt hebben andere

Taboes in de ondernemingsraad

Samenwerking in een team als de ondernemingsraad is gebaat bij goede communicatie, openheid en transparantie. Een veilige en energieke sfeer zorgt voor een team op z’n best,