Vierde dinsdag van september: (mede)zeggenschap minder top down, digitaler en decentraler?

Op dit moment weet niemand precies wat de Covid-19 epidemie voor gevolgen gaat hebben voor onze organisaties. Maar na de 3e dinsdag van september hebben we de eerste indruk te pakken. Met het presenteren van de rijksbegroting op Prinsjesdag tekenen zich de eerste contouren af van wat er van onze collega’s en organisaties gevraagd gaat worden.

Sommige dingen lijken zeker: meer thuiswerken, om contactmomenten te beperken. Op andere tijden vergaderen, om de druk op het openbaar vervoer te verminderen. Gebouwen die grotendeels leeg zullen zijn.
Om sociale cohesie in ons team of onze afdeling te bereiken zullen we onze best moeten gaan doen. Zeker met beeldbellen als standaard onderdeel van onze besluitvorming.

Ons zelf uitvinden

Wat we niet weten is: wat al deze veranderingen met de sociale verhoudingen binnen onze departementen doen? Hoe draag je verantwoordelijkheid wanneer je elkaar niet (fysiek) meer ziet? Op welke manier is er saamhorigheid binnen het team of de OR wanneer iedereen achter een beeldscherm zit? Worden de oplossingen waar mee we gaan werken digitaler, lokaler en minder top down, zoals Pentland (MIT) en Helbing (TU Delft) beweren? Zij menen dat de bureaucratische en centraal gestuurde organisaties omgevormd moeten worden.
Kortom de relatie werknemer, organisatie en de overheid moeten opnieuw uitgevonden worden.
Regelmatig wordt gesproken over een nieuw normaal. Na de Covid-19 epidemie wordt het niet meer zoals het was. De groene revolutie wordt versneld, de zorg niet langer een markt, een nieuw contract tussen burger en overheid; is dit nu wensdenken of een realistisch vooruitzicht?
De routines van het overleg tussen bestuur en medezeggenschap lijken niet overal bestand tegen de haast en druk die bij een pandemie hoort. Hier en daar weten SG en OR snel te schakelen, elders worden belangrijke keuzes zonder overleg gemaakt.

Heeft de medezeggenschap zelf een visie over wat de rol van de OR moet zijn in al het corona geweld? Ondernemingsraden en onderdeelcommissies zijn bezig om samen met hun bestuurder praktische oplossingen te vinden voor nieuwe werk- en arbeidsomstandigheden. Coördinatie en bovenliggende kaders kunnen niet zo snel georganiseerd worden, noch bij de zeggenschap, noch bij de medezeggenschap.

De regie weer pakken

Coördinatie blijkt een uitdaging te zijn, zowel binnen het bestuur als binnen de medezeggenschap. Ondernemingsraden en onderdeelcommissies, dichtbij de collega’s op de werkvloer, zijn met hun bestuurder bezig praktische oplossingen te vinden en zo nieuwe werk – en arbeidsomstandigheden te realiseren.
Bovenlokale kaders of passende coördinatie kunnen, noch door management noch door medezeggenschap zo snel geboden of gereorganiseerd worden.
Na deze periode van reageren op de gevolgen van de pandemie kunnen we de regie terugpakken en vooruitgaan kijken.
De plannen die met Prinsjesdag gepresenteerd worden, bieden ook kansen. Geplande veranderingen en bezuinigingen kun je ondergaan of je probeert er, als bijvangst, iets goed mee te bereiken. Corona geeft ons de kans om onze organisaties en de samenleving meer schokbestendig te maken.
Samen interdepartementaal

De vierde dinsdag van september

Op de vierde dinsdag van september hebben wij de mensen uitgenodigd die er toe doen in de medezeggenschap binnen het Rijk. De mensen waarvan we visie, saamhorigheid en slagkracht verwachten. Tijdens deze middag willen we met elkaar reflecteren op de plannen die het Kabinet heeft gepresenteerd.

We proberen een landelijk gezichtsbepalend politicus te interesseren om een reflectie te geven op rol en positie van medezeggenschap binnen het Rijk waar het gaat om dit soort ingrijpende veranderingen.
Samen gaan jullie interdepartementaal aan de slag om te kijken wat je elkaar te bieden hebt en op welke manier jullie het als DOR, COR, GOR of OR het hoofd gaan bieden aan de uitdagingen waar jullie en de departementsleiding voor staan.

Waar: SER Gebouw, Den Haag.
Wanneer: 22 september van 13.30 tot 16.30
Kosten: Geen.
NB: slechts een beperkte hoeveelheid deelnemers kan aanwezig zijn.

Voor aanmelden, vragen of opmerkingen stuur een mail naar: 4edinsdag@sbiformaat.nl

Agenda