Congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance

Congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance

Met het vierde decembercongres op rij is de Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) bezig een traditie neer te zetten. Thema dit jaar is maatschappelijke verantwoordelijkheid.
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van instellingen en ondernemingen komt steeds meer in de schijnwerpers. Nieuwe regels zetten onderwerpen als het (top)beloningsbeleid en laagdrempelige en duurzame arbeid op de gezamenlijke agenda van bestuurders, toezichthouders en ondernemingsraden. Maar regels bieden alleen een opstap voor het aangaan van de (ook ethische) vraagstukken waar de Governance voor staat.
Of je nu actief bent in de profit- of non profit, de relatie met de samenleving en het actief toetsen van besluiten op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de eigen organisatie vragen meer en meer je aandacht.
Tijdens deze middag zullen Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en Camiel Selker, medeoprichter en partner van Focus Orange en co-auteur van het boek “Bovenbazen” hun kennis en observaties met ons delen.
Na het plenaire gedeelte zijn er een aantal interactieve workshops. WissemaGroup verzorgt samen met De Voort Advocaten een workshop over topbeloning, bonussen en vertrekregelingen met als centrale vraag: Hoe verhoudt de rol van de Medezeggenschap bij het topbeloningsbeleid zich tot de taak van het toezicht?

Agenda