Weg met werkdruk

De economie bloeit en dat betekent werk, veel werk. Ook in de zorg is het druk en in andere sectoren waar de overheid aan de geldkraan draait. Daar is de crisis nog niet vergeten. Veel werk leidt in organisaties tot het oplopen van de werkdruk.
Een hogere werkdruk is tijdelijk wel te hanteren maar in veel organisaties en teams is hoge werkdruk een permanent gegeven. Langdurig onder te hoge drukwerken houdt geen mens vol; het is een probleem en in onze ervaring een weerbarstig probleem.

Hoge werkdruk kent veel verschillende oorzaken, oorzaken in de aard van het werk, in de manier waarop de werker met het werk omgaat, oorzaken in de organisatie, in de stijl van leidinggeven en in de cultuur en de kwaliteit van samenwerken. Door deze veelheid aan oorzaken komen mensen makkelijk tot verschillende analyses en tot verschillende oplossingen. Medewerkers vragen de inzet van meer mensen, middle management gelooft in efficiënter werken en de top verwacht veel van de nieuwe cultuur van de samen de schouders eronder. De verschillende analyses en oplossingen verlammen voortgang en bij het uitblijven van actie blijft de werkdruk onveranderd te hoog.

De achtergrond van de verschillende analyses zijn de schotten in onze organisaties, schotten in werkprocessen, schotten tussen afdelingen en teams en schotten in hoofden. Schotten blokkeren het stromen van energie en ideeën. ‘Lekker druk’ wordt eerst ‘iets te druk’ en later ‘werkdruk’: een berg waar een medewerker, team of afdeling niet meer overheen kan kijken. Werkdruk leidt tot vermoeidheid, hoofdpijn, stress, frustratie en eenzaamheid. En dat zijn niet de omstandigheden waaronder mensen het best functioneren en creatief oplossingen bedenken.

Wat te doen om werkdruk op te lossen? Schotten wegnemen, rust en ruimte creëren en onbevangen, open en vooral samen de oorzaken analyseren en creatieve en innovatieve oplossingen vinden. Je kunt het als volgt aanpakken:

  • Kick off sessie: oorzaken uitwisselen, speerpunten kiezen;
  • Per speerpunt een netwerkteam van 6 tot 8 mensen samenstellen dat een dwarsdoorsnede vormt van alle betrokkenen;
  • Speerpunten over grenzen heen analyseren;
  • Eventueel op bezoek gaan bij andere organisaties en hun oplossingen leren kennen;
  • Nieuwe oplossingen bedenken, doordenken en voorstellen doen voor besluitvorming;
  • Oplossingen implementeren en resultaten volgen;
  • Analyses, ideeën, oplossingen, voorstellen en resultaten presenteren en laten becommentariëren in een schotten doorbrekend communicatieplan.

Meer weten? We stellen onze ervaring graag beschikbaar!

Advisering