Organisaties waar mensen ertoe doen

Productietechniek verandert, communicatie verandert, leren verandert, medewerkers veranderen, arbeidsverhoudingen veranderen, governance verandert, organisaties veranderen. In organisaties van nu staat de mens centraal, de mens als klant, de mens als medewerker. WissemaGroup juicht deze verandering toe. Wij bouwen graag organisaties waar mensen ertoe doen.
Kenmerken van deze organisaties zijn:

 • gepassioneerd aan het werk voor klanten, cliënten, patiënten;
 • verantwoordelijkheid en professionele ruimte voor medewerkers;
 • teamwork voor een stevige basis en grote flexibiliteit;
 • gericht op ontwikkeling van producten, diensten, mensen en organisatie;
 • korte heldere lijnen.

WissemaGroup helpt de organisatie en het veranderingsproces te ontwerpen als ook het veranderingsproces uit te voeren. ‘Proces’ betekent het betrekken van medewerkers, teams, managers en desgewenst klanten en andere stakeholders.
WissemaGroup kan op de voorgrond treden en de verandering trekken, maar ook achter de coulissen met kennis en ervaring adviseren. WissemaGroup levert wat nodig is om de verandering tot een succes te maken en volgende veranderingen makkelijker te maken.
Onze mogelijke bijdragen aan organisatieontwerp en veranderingsprocessen:

 • Verkenning en analyse;
 • Organisatieontwerp, procesontwerp;
 • Kick off & awareness sessies;
 • Change games;
 • Procesbegeleiding;
 • Proces/projectleiding;
 • Schaduwadvies.

Aarzel niet contact op te nemen voor een kennismaking.

Advisering