Ondernemingsraad advisering en ondersteuning

Medezeggenschap is hot! Participatie zorgt voor draagvlak en kwaliteit in het nieuwe organiseren.WissemaGroup’s betrokkenheid met medezeggenschap begon met het boek ‘Medezeggenschap op maat’. Hierin doen we verslag van een onderzoek in de opdracht van het ministerie van Sociale Zaken naar de werking van de medezeggenschap en de wenselijkheid van een aanpassing van de WOR. De conclusie van dat onderzoek was dat de wet geen aanpassing behoefde; de crux van medezeggenschap is de invulling door management, gekozen vertegenwoordigers en medewerkers er samen aangeven. En dat is nog steeds zo!
WissemaGroup adviseert (centrale) ondernemingsraden en management bij de invulling van medezeggenschap als ook in de praktijk van adviesprocessen en door training van medezeggenschapsvaardigheden. Hieronder een overzicht. Voor vragen of een eerste kennismaking zijn we graag bereikbaar.

Vernieuwing medezeggenschap

De manier waarop mensen werken en samenwerken verandert voortdurend. Om relevant te blijven moet  medezeggenschap mee veranderen. Kenmerken van moderne medezeggenschap zijn het aanboren van de kennis en expertise van alle medewerkers, participatie van medewerkers en andere stakeholders in besluitvorming, het gebruik van digitale media en snelle en flexibele werkvormen. WissemaGroup helpt ondernemingsraad en management een passend invulling en organisatievorm te vinden en faciliteert de transitie. Vraag meer informatie.

Drieradenoverleg

Vernieuwing van medezeggenschap betekent vernieuwing van relaties en deze strekt zich ook uit tot de intensivering van het contact in wat wel de gouden driehoek wordt genoemd: RvB, RvC en (C)OR. WissemaGroup kan ieder van de drie partijen adviseren over, en assisteren bij, de invulling, maar natuurlijk ook de drie raden gezamenlijk. Vraag meer informatie.

Procesagenda en procesbegeleiding

De vormgeving van het medezeggenschapsproces wil weleens ingewikkeld worden, denk bij voorbeeld aan fusies en overnames, maar ook aan structuurwijzigingen waarbij meerdere OR’en betrokken zijn. WissemaGroup kan OR’en en management ondersteunen bij de inrichting van het proces en kan desgewenst het proces begeleiden. Vraag meer informatie.

Ondersteuning bij advisering

Deelname aan de medezeggenschap is voor medewerkers bij uitstek een gelegenheid om de eigen organisatie beter te leren kennen en ook kennis te verwerven over allerhande thema’s als strategie, structurering en verandermanagement. Als (C)OR’en over ingrijpende veranderingen om advies gevraagd wordt kunnen ze soms wel een steuntje in de rug gebruiken. De samenwerking tussen van meerdere OR’en vraagt daarbij soms ook zorgvuldige aandacht.
WissemaGroup helpt OR’en bij het doorgronden van de voorliggende problematiek, het verkrijgen en verwerken van informatie, afstemming met de achterban en het opstellen van het advies. Voorbeelden van onderwerpen zijn:

  • reorganisaties;
  • fusies en overnames;
  • sourcing en outsourcing.

Het leren van de OR-leden speelt daarbij een belangrijke rol; de volgende keer kunnen ze het zelf. Vraag meer informatie.

Training & development

WissemaGroup verzorgt trainingen voor zowel beginnende als reeds langer samenwerkende (C)OR’en. Onderwerpen kunnen variëren; denk aan de WOR, gespreks- en vergadervaardigheden, adviesvaardigheden, strategie organisatiekunde en internationale samenwerking. Voorts is er aandacht voor de ontwikkeling van de samenwerking in het team en individuele ontwikkeling van de leden. Vraag meer informatie.

Advisering