Het Digitale Transformatie Stappenplan voor de OR

De Digitale Transformatie is het onomkeerbare proces waarin organisaties digitale technologieën inzetten om bestaande processen te verbeteren en nieuwe mogelijkheden te benutten voor betere dienstverlening aan klanten en voor lichter en beter werk voor medewerkers.
Hoewel techniek de drijvende kracht is, gaat het zeker niet alleen om een ’technische’ verandering. De Digitale Transformatie heeft grote gevolgen voor de manier waarop organisaties werken. Organisaties worden ‘platter’, routine maakt plaats voor projectmatig werken, innovatie, professionaliteit en kennisdelen staan centraal. Bij deze nieuwe vormen horen ook nieuwe woorden als agile, scrummen, zelforganiseren en holacratie.
De Digitale Transformatie kan ook verstrekkende gevolgen hebben voor het businessmodel van een organisatie, de manier waarop zij haar geld verdient. Marges kunnen onder druk komen door nieuwe concurrenten, en soms houdt een deel van de business ook gewoon op, zoals de reclame-inkomsten van dagbladen en tijdschriften.

DT-stappenplan voor de OR

De ingrijpende gevolgen voor werk en organisatie en soms zelfs de continuïteit van de organisatie betekenen dat de ondernemingsraad vroeg of laat met de Digitale Transformatie wordt geconfronteerd. Wachten op een adviesaanvraag of instemmingsverzoek is wat ons betreft te laat. De veranderingen zijn veel beter in te passen als medewerkers vroegtijdig zijn opgeleid en getraind voor de nieuwe banen. Het invoeren van een nieuwe techniek gaat veel sneller dan opleiden en trainen; als de organisatie te laat begint, wordt het reorganiseren en afvloeien.

Ons pleidooi is dat de ondernemingsraad stappen zet om de mogelijke consequenties van de Digitale Transformatie op tijd te overzien en dat hij bijdraagt en bijstuurt aan plannen van de organisatie zodat de Digitale Transformatie medewerkers een goede plek geeft in de toekomst.

Kansen en schaduwzijden

De Digitale Transformatie brengt kansen voor betere dienstverlening en lichter en interessanter werk, maar heeft ook schaduwzijden. We noemden al dat onvoorbereide medewerkers overbodig worden. Geheel nieuwe risico’s brengen de grootschalige opslag van gegevens en het bewerken van deze met kunstmatige intelligentie. Deze risico’s betreffen de privacy van klanten en medewerkers en ook onbedoelde discriminatie. De ondernemingsraad heeft een belangrijke verantwoordelijkheid juist op deze thema’s. In het stappenplan moeten richtlijnen en kaders ontwikkeld worden om deze risico’s te vermijden.

DT-survivalkit voor de OR

WissemaGroup heeft in samenwerking met SBI Formaat een survivalkit gemaakt om de OR te helpen bij het doorlopen van het stappenplan. Je kijkt welke stappen je al gezet hebt, en wij helpen je verder. Voor iedere stap hebben we een werkconferentie.
In de survivalkit zit het volgende:

 • Hands-on werkconferentie voor iedere stap
 • Hulp bij het opstarten van een digitale commissie, of digital officer binnen de OR
 • Checklists en kaders bij DT-initiatieven voor de OR
 • Begeleiding en advisering
 • Verdiepende modules o.m. voor:
  • Strategie en scenario’s
  • Big data, Data-strategie en AI
  • Moderne organisatievormen (Agile, Holacratie, Zelforganiseren e.d.
  • Strategische PersoneelsPlanning
  • Duurzame inzetbaarheid
  • OR gaat digitaal: digitale achterbancommunicatie

Meer informatie?

Zou je meer willen weten? Stuur een mailtje en wij nemen contact met je op.

Femke Steendam Femke.Steendam@sbiformaat.nl
Shirley Mathoera Shirley.Mathoera@WissemaGroup.nl
Winfried Bouts Winfried.Bouts@WissemaGroup.nl
Paul Becht Paul.Becht@WissemaGroup.nl

Advisering