Games for change

Mensen zijn nieuwsgierig en op zoek naar nieuwe ervaringen. Wat is simpeler dan bij de aftrap van een veranderingsproces een beroep te doen op die positieve eigenschappen.

Change games zijn een verdere ontwikkeling van management games. Ze zijn erop gericht managers en medewerkers onder te dompelen in de nieuwe organisatie en te laten ervaren hoe die zal werken en aanvoelen. Het gaat dus om meer dan inzicht geven of kennis bijbrengen, het gaat de unieke ervaring van de beleving van de toekomst. Deze ervaring helpt dit toekomstbeeld aan te scherpen en internaliseren en de route er naartoe, inclusief mogelijke horden en voetangels en klemmen te verkennen.

WissemaGroup heeft change games ontwikkeld voor verschillende, ingrijpende organisatieveranderingen. De bestaande games kunnen veelal met relatief kleine aanpassingen gebruikt worden. Ook wanneer een verandering niet een groot aantal medewerkers betreft, kan een change game een briljante kick-off zijn. Vraag aanvullende informatie.

Advisering